شرکت پالایشگاه نفت تهران «شتران»

در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در هر روز نزدیک به ۱۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و...

image