شرکت پتروشیمی «شپدیس»

 

ایران یکی از کشور های بزرگ تولیده کننده اوره در جهان است. تقریبا ۷۰ درصد اوره کشور صادر میشود، مقاصد مهم صادراتی ، کشورهای چین، ترکیه، هند و برزیل می باشد.مجموع ظرفیت اسمی تولید ایران حدود ۹ میلیون تن می باشد.

image