شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به شماره ۱۶۲۵۱۴ و با شماره ثبت ۱۰۶۴۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است.