شعبه آذربایجان غربی

آدرس:آذربایجان غربی، ارومیه، چهارراه مخابرات، اول خیابان حسنی، برج شمس، طبقه۱، واحد ۶

کاربر
خانم دلالی

مدیر و مسئول پذیرش

۰۴۴۳۳۴۸۱۰۱۷

کاربر
خانم قاسمی

معامله‌گر

۰۴۴۳۳۴۶۲۴۳۶