شعبه آذربایجان غربی

آدرس:آذربایجان غربی، ارومیه، چهارراه مخابرات، خیابان حسنی، مجتمع صدرا، پلاک ۳۳، طبقه ۲، واحد ۳

کاربر
خانم دلالی

مدیر و مسئول پذیرش

۰۴۴۳۳۴۸۱۰۱۷