شعبه کرج

آدرس : کرج، چهار راه هفت تير، ابتداي بلوار شهداي دانش آموز، ساختمان مدائن(بورس سابق) طبقه ۶، واحد ۴۰

کاربر
آقای فراهانی

مسئول شعبه

۰۲۶۳۲۷۴۹۸۴۵

کاربر
آقای ابراهیمی

معامله‌گر

۰۲۶۳۲۷۴۹۸۴۵

کاربر
خانم ابراهیمی

مسئول پذیرش

۰۲۶۳۲۷۴۹۸۴۵