شعبه یزد

آدرس: صفائیه، میدان اطلسی، بلوار شهید قندی، ساختمان راما، طبقه دوم، واحد ۲۰۱

کاربر
آقای جعفری سیریزی

مسئول شعبه و معامله گر

۰۳۵۳۸۳۴۱۸۰۵

کاربر
خانم عاقبت خیری

مسئول پذیرش

۰۳۵۳۸۳۴۱۸۰۵