شرکت ملی مس ایران

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی مس ایران دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

image